FOTÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ÉS FELHÍVÁSOK DSGVO 13 FEJ. ALAPJÁN

Az Ön személyes adatainak védelmére különösen nagy tekintettel vagyunk. Ebből kifolyólag az Ön személyes adatai, csak törvényes rendelkezések alapján kerülnek feldolgozásra. A Szakkiállítás "Zukunft Personal Hungary" és kapcsolódó rendezvények keretein belül fotó és videó felvételeket fogunk készíteni, amelyeken adott esetben Ön is látható lesz. Ezekkel a fotózásra való felhívásokkal szeretnénk Önt a képadatainak való feldolgozásáról, és az Önt megillető adatvédelmi igényeinek és jogainak lehetőségéről tájékoztatni, átfogólag az európai-adatvédelmi rendelet 13. bek. (EU-DSGVO) alapján.

1. Ki felelős az adatfeldolgozásért és kihez tud Ön fordulni?

4. bek. 7.szám. DSVGO alapján az adatgyűjtésért felelős

spring Messe Management GmbH,
Am Friedensplatz 3.,
68165 Mannheim
Tel.: +49 621 70019-0
Fax: +49 621 70019-19
E-Mail: info@messe.org

képviselve az igazgatóság által: Ralf Hocke Személyes adatainak való feldolgozásával kapcsolatos vagy általános adatvédelmi kérdésekkel, kérjük forduljon az adatvédelmet képviselő munkatársunkhoz telefonon a +49 621 70019-300-as számon vagy E-Mail-en a datenschutz@messe.org címen keresztül.

2. Mely adatokat dolgozzuk fel és honnan származnak ezek az adatok?

A képadatokat fotó és video formájában dolgozzuk fel, amelyeket a fent említett rendezvényen készítettünk Önről.

3. Milyen célból és milyen jogi alapon kerülnek fel az Ön adatai feldolgozásra?

Az adatokat az adatvédelmi rendelettel és a 2018-as központi adatvédelmi törvénnyel összhangban dolgozzuk fel a mindig hatályos változatban: 

 • Jogos érdeklődés megtartása (6 fej. 1. bek. Lit.f DS-GVO):
  Érdeklődéscsökkenés esetén adatfeldolgozásra kerülhet sor, a jogos érdeklődés megtartása érdekében.

4. Ki kapja meg az Ön adatait?

Amennyiben egy megbízott adatkezelőt (pl.: fotóst) alkalmazunk, úgy továbbra is felelősek vagyunk az adatai védelméért. Valamennyi adatkezelő szerződés szerint kötve van az Ön adatainak bizalmas kezelésére és azoknak csak a szolgáltatás teljesítése keretében való feldolgozására.

Az Önről készült fotók és videók általunk az alábbi médiumokon kerülhetnek közzétételre:

 • Internet (Weboldal, Flicker, Youtube és közösségi oldalak)
 • Nyomtatási termékek mint pl. szórólap, újságok, katalógusok..
 • Sajtó

5. Mennyi ideig kerülnek az adatai elmentésre?

Csak az Ön céljai eléréséig mentjük el az adatait, ill. az adatmentésbe való beleegyezésének visszavonásáig. Ezt követően a DSGVO alapján ezek törlődnek.

6. Személyes adatok harmadik ország felé továbbítva lesznek?

Nem továbbítunk adatokat harmadik ország felé.

7. Milyen adatvédelmi jogai vannak?

Önnek mindenkor joga van mentett adatai feldolgozásának törlésére, helyesbítésére vagy annak korlátozására ill. arról való tájékoztatásra, továbbá joga van az feldolgozás ellen való tiltakozásra és panasztételre az adatvédelmi jog feltételei alapján.

Tájékoztatás joga: Tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy milyen mértékben dolgozzuk fel az Ön adatait.

Helyesbítés joga: Az adatai helytelen vagy hiányos feldolgozása esetén, mindenkor kérheti azok helyesbítését és teljessé tételét.

Törlés joga: Kérheti tőlünk adatai törlését, amennyiben azokat jogtalanul ill. aránytalanul dolgoztuk fel. Kérjük ügyeljen arra, hogy lehetnek olyan esetek, amikor az azonnali törlés nem lehetséges, adott esetben egy törvény által meghatározott megőrzési kötelezettség miatt. Függetlenül attól, hogy Ön milyen mértékben észleli az adatok törlését, mi azokat teljes körűen és teljen mértkében törölni fogjuk, amennyiben semmilyen üzleti vagy jogi megőrzési kötelezettség nem áll fenn.

Feldolgozás korlátozásának joga: Kérheti tőlünk az adatai feldolgozásának korlátozását, amennyiben

 • vitatja az adatok helyességét, továbbá hosszantartóan, hogy lehetőségünk legyen azoknak az ellenőrzésére.
 • az adatok feldolgozása törvénytelen, de Ön a törlést elutasítja, így az adathasználat korlátozását követeli.
 • az adatok a kitűzött cél elérése érdekében már nem szükségesek, de Ön ezekre még, jogigény érvényesítésére vagy annak megvédésre, igényt tart, vagy
 • Ön az adatok feldolgozása ellen fellebbezést nyújtott be.

Adatszállíthatóság joga: Követelheti tőlünk, hogy az Ön adatait, amelyeket számunkra előkészített, egy strukturált, használható és gép által olvasható formátumban rendelkezésre bocsátsuk és hogy Ön ezeket az adatokat rajtunk keresztül probléma mentesen egy megbízottnak továbbíthassa, amennyiben

 • ezek az adatok az Ön által elfogadott és visszavonható szerződés alapján lettek feldolgozva, és
 • a feldolgozás egy automatizált eljárással történt.

Ellenvetés joga: Jogos érdekeltség alapján történő adatfeldolgozás esetén, ellenvetését mindenkor benyújthatja, ez a rendelteltés szerű profilozásra is érvényes. Adatait nem dolgozzuk többé fel. Lehetséges, hogy van olyan sürgős és védendő ok, amelyek az Ön érdekeltségét, jogait és szabadságát felülmúlják vagy a feldolgozás egyes jogigény megvédését vagy érvényesítését szolgálja. Az feldolgozott adatai reklámra való használatára mindenkor további okok megadása nélkül ellentmondhat.

Panasztétel joga: Amennyiben úgy véli, hogy adatai feldolgozásának során, német vagy európai adatvédelmi törvénybe ütköztünk, úgy kérjünk Önt, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy kérdéseit tisztázhassuk. Önnek természetesen joga van, az Önhöz tartozó adatvédelmi felügyeleti hivatalhoz fordulnia.
Hogyha a fent említett jogok egyikét velünk szemben érvényesíteni akarja, úgy kérjük forduljon az adatvédelmi biztosunkhoz. Kétségek felmerülése esetén további információkat kérhetünk be Öntől, személyazonossága hitelesítése érdekében.