Szoftvermegoldások

 • Személyügyi szoftverek
 • Szoftveralkalmazások a kiválasztásban és a személyügyi ügyintézésben
 • Szoftveralkalmazások ipari tanulók alkalmazásához és munkerejének betanulásuk tervezéséhez
 • Szoftveralkalmazások a továbbképzéshez
 • Szoftveralkalmazások internet toborzáshoz
 • Pályázók és korábbi jelentkezők nyilvántartási rendszere, ( pályázói adatbank)
 • Tehetségmenedzsment szoftver
 • Önéletrajz kiértékelő szoftver-alkalmazás
 • Vállalati állásbörze szoftver-alkalmazás
 • Szoftveralkalmazások munkaerőtervezéshez és a munkaerő alkalmazásának irányításához
 • Szoftveralkalmazások munkaerőtervezéshez
 • Komplett megoldás munkaerőtervezéshez és a munkaerő alkalmazásának irányításához
 • Szoftveralkalmazások a bérszámfejtésben
 • Szoftveralkalmazások a bérszámfejtésben különleges funkciókkal (pl: csökkentett munkaidőre)
 • Szoftveralkalmazások építőiparban dolgozók bérgazdálkodásra
 • Szoftveralkalmazások bérgazdálkodásra
 • Szoftveralkalmazások bérelszámolás az ERA szisztémával
 • Szoftveralkalmazások  a kompenzáció menedzsmentben
 • Szoftveralkalmazások a személyügyi statisztikák készítésében
 • Szoftveralkalmazások a munkaerőközvetítésben
 • Szoftveralkalmazások a személyügyi ügyintézésben
 • Szerződésgenerátor
 • Komplett megoldások a személyügyi ügyintézésben
 • Egyéb szoftveralkalmazások az emberierőforrás menedzsmentben
 • Egyéb komplett megoldások az emberierőforrás-menedzsmentben
 • ASP (Application Service Providing) alkalmazás-szolgáltatás nyújtása
 • Informatikai szoftverek az emberierőforrás-menedzsmentben
 • Szoftveralkalmazások az ötletmenedzsmentben
 • Utazási költségelszámolás  
 • Az adatok hosszú távú archiválása
 • Elektronikus személyügyi akta        
 • Szoftveralkalmazások az emberierőforrás osztály számára különle-ges funkciókkal: költségelszámolás +személyügyi ügyintézés + we-bes funkciók         
 • Emberierőforrás-menedzsment rendszer               
 • Szoftveralkalmazások a munkaerőtervezéshez és vezetéshez           
 • Szoftveralkalmazások személyügyi ellenőrzésre           
 • Törzsszámnyilvántartás excelben              
 • Stratégiai emberierőforrás-menedzsment rendszer           
 • Utazási költségelszámoló/szabadságtervező           
 • Szoftveralkalmazások a fejlesztésben           
 • Szoftveralkalmazások a képzés és fejlesztés területén           
 • Szoftveralkalmazások a nyelvtanuláshoz             
 • Szoftveralkalmazások a munkaerőtervezéshez és a munkaerő költségeinek tervezéséhez           
 • Szeminárium-menedzsment-rendszer           
 • Konferencia menedzsment szoftver             
 • Elektronikus flipchart                  
 • Személyügyi költségkezelő         
 • Vállalati időskori ellátás              
 • Folyamatmenedzsment           
 • Szoftveralkalmazások a dolgozói kérdőívekhez           
 • Szoftveralkalmazások munkaerö kiértékeléshe          
 • 360 fokos értékelést támogató szoftver   
 • Szoftveralkalmazások organigrammok megszerkesztéséhez    
 • Szoftveralkalmazások baleset, betegség, hiányzás esetére       
 • Szoftveralkalmazás vállalati beilleszkedés-menedzsmenthez           
 • Szoftveralkalmazások a minőségmenedzsmenthez        
 • Munkaköri leírást, munkakör értékelést támogató szoftver      
 • Teljesítményértékelést támogató szoftver         
 • Feladat (cél) meghatározást támogató szoftver        
 • Referencia készítő          
 • Webes megoldás a tanúsítvány létrehozásának folyamatához  
 • Teljesítménybérezést támogató szoftver           
 • Tevékenység arányának meg-felelő fizetés
 • Teljes körű javadalmazás me-nedzsment
 • Webalapú egészségcoaching
 • Incentives
 • Dolgozói elismerés, jutalmazás szoftver
 • Dolgozói teljesítmény ösztönzés szoftver
 • Vállalati adatrögzítés
 • Szoftveralkalmazások a vállalati adatrögzítéshez
 • Komplett megoldások a vállalati adatrögzítéshez
 • Igazolványkészítő
 • Többfunkciós csipkártya rendszer
 • Elektronikus-aláírás készítő
 • Work-flow-menedzsment
 • Szoftveralkalmazások a work-flow-menedzsmentben
 • Komplett megoldások a work-flow-menedzsmentben
 • Személyügyi nyilvántartás (jelenlét, munkaidőfelhasználás, munkatervezés)
 • Szoftveralkalmazások a munkaidő nyilvántartásban
 • Komplett megoldások a személyügyi nyilvántartásban (jelenlét, munkaidőfelhasználás, munkatervezés)
 • Távollét menedzselése
 • Call-center, távmunka, in-formációmenedzsment
 • Szoftveralkalmazások a munkavállalói megbízásokhoz
 • Hálózat alapú call-center megoldások
 • Komplett megoldások a call-centerhez
 • Szoftveralkalmazások a távmunkában
 • Komplett megoldások a távmunkában
 • Szoftveralkalmazások az in-formációmenedzsmentben
 • Szoftveralkalmazások a meg-bízói szerződésekhez
 • Szoftver munka-erőkölcsönzéshez
 • Web alapú szoftver alkalmi munkavégzésre
 • Szoftveralkalmazások személy-zeti tanácsadóknak
 • Szoftveralkalmazások  állás-börzékhez
 • Időgazdálkodás- és határidő-menedzsment
 • Időgazdálkodás- és határidő-menedzsment szoft-verek
 • Szoftveralkalmazások az időgazdálkodásban és az in-tegrált munkaelőkészítésben
 • Komplett megoldások az időga-zdálkodásban és határidőme-nedzsmentben
 • Szoftveralkalmazások az időfelhasználásban és időelszámolásban
 • Szoftveralkalmazások a rugal-mas munkaidő tervezésben
 • Kockázatmenedzs-ment/Kockázati analízis
 • Tudásmenedzsment
 • Vállalati szimulációk
 • Utazásiköltség menedzsment
 • Projektmenedzsment
 • Komplett megoldások a pro-jektmenedzsmentben
 • Munkaerő menedzsment
 • Komplett megoldások a pro-jektmenedzsmentben
 • Komplett megoldások SAP rendszern keresztül
 • Összetett szolgáltató központ
 • Beléptető rendszer
 • Komplett IT-megoldások belép-tető rendszerre
 • Kiszervezési folyamat
 • Adatcsere különböző szoftverek között
 • Szoftver alkalmazás e-mail e-losztók létrehozására és szinkronizálására
 • Felhő-alapú személyzetmene-dzsment
 • Felhő-alapú személyzetkiválas-ztás
 • Rendezvényszervezéssel foglalkozó szoftver
 • Szeminárok lebonyolításával foglakozó szoftver
 • Konferenciák lebonyolításával foglakozó szoftver
 • Jobbörzék lebonyolításával foglalkozó szoftver
 • Smart Collaboration
 • Közösségi intranet
 • EDV megoldások (elektronikus adatfeldolgozás megoldások)
 • Webalapú egészségcoaching
 • Szoftver
 • Szoftver a idősődés szim-ulációjára
 • Szoftver a baleset, betegség és távollét ellenőrzésére
   
Médiapartnerek