Szolgáltatások

 • Egészségpénztárak
 • Időskori ellátás
 • Nyugdíjpénztárak
 • Vállalati időskori ellátás
 • Juttatások
 • Nyugdíj elszámolás
 • Munkaidő kiegyenlítés
 • Biztosításmatematikai jóváhagyás
 • Biztosítások
 • Külszolgálati biztosítás
 • Vállalatbiztosítás
 • Kiegészítő biztosítások
 • Vállalati egészségbiztosítás
 • Számítástechnikai központok
 • Fogyatékkal élők integrációja a munka világába
 • Biztonság a munkahelyen
 • Továbbképzés
 • Támogatások/Munkavállalók támogatása
 • Továbbképzés
 • Fogyatékkal élők munkaerőpiaci támogatása
 • Türelmi idő (pl. szülési szabadság)
 • Tanulók
 • Munkatársnők esélyegy-enlőségének biztosítása
 • Gyermekgondozás
 • Üzemi óvoda
 • Családbarát munkahely
 • Munkabéren kivüli juttatások
 • Vállalati juttatás menedzsment
 • Egészségügyi ellátás
 • Üzemi egészségmenedzsment
 • Hiányzás menedzsment
 • Egészségügyi vizsgálat
 • Jóga/autogén tréning/Tai Chi
 • Kineziológia
 • Családbarát Munkahely
 • Programok külső munkavállalói tanácsadásra
 • Tanácsadás munkahelyi pszichés károsodásokkal kapcsolatosan  
 • Függőségben lévők tanácsadása
 • Konfliktuskezelési tanácsadás
 • Költöztető cégek
 • Utazási irodák
 • Üzleti utazás menedzsment
 • Utazási irodák
 • Catering cégek
 • Cégek étkezési szolgáltatói
 • Étkezési jegyek, kuponok
 • Munkahelyi étterem - és nagy-konyha üzemeltetők
 • Kávéautomaták forgalmazói
 • Vendéglátóipari egységek
 • Reggeli szolgáltatás
 • Étkeztetés
 • Egészséges termékek
 • Félkész ételek  
 • Friss gyümölcs, zöldség
 • Bio termékek
 • Reform étkezés
 • Étkezést kiegészítő termékek
 • Egyéb szolgáltatások
 • Hálózat építés/networking
 • Szociális háló
 • Egészségtudatos cégekhez kapcsolódó internetes oldalak
 • Internetes HR oldalak
 • Ágazatspecifikus hálózatok
 • Ágazatközi ( Ágazatokon átnyúló) hálózatok
 • Szakmai hálózatok
 • Internet portál
 • Üzleti network portál
 • Adatbankok
 • Nyomozó irodák
 • Véleménykutatási vállalatok
 • Hirdetés reklámügynökség
 • Vállalati flotta menedzsment
 • Munkaruha
 • Marketing
Médiapartnerek